Δικαιολογητικά Πώλησης

Για να μην "χαθείτε" λίγο πριν την υπογραφή του συμβολαίου

 

Δικαιολογητικά Πώλησης Ακινήτου


Η πώληση ακινήτου δεν τελειώνει όταν ο πωλητής λαμβάνει προκαταβολή από τον υποψήφιο αγοραστή, το λεγόμενο “καπάρο” ή “αρραβώνας”. Θα λέγαμε ότι τότε αρχίζει ουσιαστικά. Πρόκειται για μια δαιδαλώδη και πολλές φορές ψυχοφθόρα διαδικασία για τον πωλητή, ο οποίος καλείται να συγκεντρώσει έγγραφα και πιστοποιητικά που με 3 λέξεις ας ονομάσουμε δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου. Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε μόνο με τα έγγραφα εκείνα που αφορούν στην πώληση ακινήτου, για μή δασικά ή παραμεθόρια ακίνητα.

Πριν παραθέσουμε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα σας δώσουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, στην περίπτωση που δεν έχετε τη βοήθεια μεσίτη ή τρίτου προσώπου.


Εν αρχή ην ο... μηχανικός!

Το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα είναι η ανάθεση σε μηχανικό (συνήθως αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό) του πολεοδομικού ελέγχου του ακινήτου. Ο μηχανικός καλείται να εκδώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (παλαιότερα εξέδιδε βεβαίωση νομιμότητας του Ν.4495/2017) και το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Αν δε διαπιστωθούν αυθαίρετες κατασκευές, το κόστος της Η.Τ.Κ. και ο χρόνος έκδοσής της είναι μικροί. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος είναι υψηλότερο και επηρεάζεται τόσο από το είδος της αυθαιρεσίας, όσο και από την παλαιότητα, καθώς και από άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και αγαστή συνεργασία μεταξύ μηχανικού και συμβολαιογράφου. Αυτή αφορά λεπτομέρειες όπως οι τελικές - πραγματικές επιφάνειες που θα αναγραφούν στο συμβόλαιο, καθώς και στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν στις βεβαιώσεις.

Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος επικοινωνεί με τον λογιστή σας σχετικά με την έκδοση των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ, αφού πρώτα -το τονίζουμε- συμβολαιογράφος και μηχανικός έχουν καταλήξει στις τελικές επιφάνειες (αυτές διαφέρουν μόνο στην περίπτωση που προκύπτουν πρόσθετες επιφάνειες από νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων). Ακολουθούν η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον Δήμο, η φορολογική ενημερότητα και μερικά ακόμα δικαιολογητικά που αναφέρουμε παρακάτω.

Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχουν αυθαίρετες επιφάνειες που πρέπει να τακτοποιηθούν, η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών πώλησης ακινήτου είναι σχετικά απλή και σύντομη. Αν υπάρχουν, τότε είναι πιο χρονοβόρα, κοστοβόρα και αρκετά πιο πολύπλοκη. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων την πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου σας. Και αυτό γιατί μόνο έτσι θα μπορείτε να υπολογίσετε τόσο το καθαρό ποσό που θα σας μείνει μετά την πώληση, όσο και το χρόνο μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου. Μην ξεχνάτε ότι πολλά δικαιολογητικά εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που σημαίνει ότι εξαρτάστε από τους ρυθμούς και τους χρόνους της εκάστοτε υπηρεσίας. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι σε αυτή την τελική φάση της πώλησης κρύβονται παγίδες. Αυτές καθώς και άλλες, μπορείτε να μάθετε πώς να τις αναγνωρίσετε και να τις αποφύγετε εδώ.


Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου (αφορούν τον πωλητή, για μη δασικά ή παραμεθόρια ακίνητα).

1) Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής του πωλητή προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα χορηγήσει δάνειο.

2) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον λογιστή).

3) Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-δωρεάς, για ακίνητο που αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας.

4) Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον Δήμο.

5) Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα από Δήμο.

6) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.

7) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από μηχανικό (και συνοδευτικά έγγραφα, σχέδια και υπεύθυνες δηλώσεις αν υπάρχουν αυθαιρεσίες).

8) Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή.

0) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και φύλλα αν το ακίνητο βρίσκεται εντός κτηματολογίου.

10) Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, αν το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

11) Τοπογραφικό διάγραμμα από τοπογράφο μηχανικό, για οικόπεδα – γεωτεμάχια.


Αυτά είναι εν συντομία τα συνήθη δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου. Να σας θυμίσουμε ότι η συγκέντρωση, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση όλων των παραπάνω, είναι βασική υπηρεσία που η Psarris Team και η RE/MAX Plus προσφέρουμε στους πελάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειαστείτε. Καλή επιτυχία στη συλλογή των εγγράφων και στην υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.